solen_logo.png

80 år gammal nyhet

Och så en 80 år gammal nyhet, Leif Nordqvist, grundare av Bergkullastiftelsen och verksam i Stiftelsen som verksamhetsledare, har

skrivit en bok om sitt liv. Boken heter "De vá väl allt hälsar Leif". Boken kom ut på Leifs 80 års dag i oktober 2014. 

Boken kan läsas här:  De vá väl allt, Hälsar Leif

Kompletterande kapitel: Ett år senare